0

Vertrouwen maakt van een samenwerking een succes.

Met een samenwerking geeft je de controle voor een deel uit handen, daarmee neemt de kans op fouten toe. Als je dat niet aanvaart, wordt de samenwerking nooit een succes. Wel is het belangrijke om aan het begin van de samenwerking samen vast te stellen wat het resultaat moet zijn. Daarin moet ruimte zijn voor verschillende scenario’s, want de omstandigheden zijn zelden volledig te beinvloeden.

Als beide partijen het eens zijn over wat de samenwerking moet opleveren, is het makkelijker om daaraan in de loop van de samenwerking te refereren. Als er dan een misverstand ontstaat of er is een onverwachte verandering van de omstandigheden, dan kan je terugvallen op de afspraken.

Bijna iedere marketeer ken Simon Sinek en zijn ‘Why-What-How’? het uitgangspunt van een succesvolle organisatie. Zijn meest recente boek uit 2013 gaan over leiderschap. Organisaties waar de leider veiligheid creëert, excelleren de medewerkers. Succes is volgens Simon Sinek afhankelijk van de omstandigheden en niet van de persoonlijkheden van mensen. Dit geldt ook voor samenwerkingen tussen verschillende organisaties. (Natuurlijk is er ook een TED talk van Sinek over dit boek.) 

Organisaties waarin medewerkers zich veilig voelen zijn beter in staat om een partnership succesvol te maken. Dus: als je een samenwerkingspartner zoekt, kijk dan dus ook naar de interne cultuur van de organisatie. Is er intern vertrouwen, dan vertaalt zich door naar een succesvolle samenwerking. In de samenwerking zelf is het ook belangrijk dat beide partijen zich veilig voelen. Het helpt als zowel het management, als de specialisten/medewerkers van beide organisaties elkaar begrijpen en vertrouwen. Aandacht besteden aan de uitgangspunten en randvoorwaarden voor elk van de partners is daarom essentieel, vanuit ieders specialisme en cultuur hebben mensen aannames en die gelden misschien wel niet voor de ander branche. Dit draagt bij aan wederzijds begrip en het gevoel dat je samen verantwoordelijk bent voor het succes.

En om het vertrouwen vast te houden: Plan van te voren evaluatiemomenten is en parkeer lange discussies over het proces of fouten voor die momenten. Heel vaak heb ik meegemaakt dat partijen tijdens de samenwerking veel te snel de schuldvraag opwerpen als er iets mis gaat. Dat gaat ten koste van het resultaat. Als er een probleem ontstaat, los het dan eerst samen op. En vergeef elkaar fouten, iedereen maakt ze en wie onderneemt, durft en nieuwe dingen probeert neemt risico’s. De mooiste successen ontstaan door durf en ondernemerschap. 

Vond je dit interessant? Lees ook: '5 stappen naar een goede partnership."

Categories: Organisaties, Partnership, managementboek

Comments: No comments yet

Post a comment