0

Waarom kiezen bedrijven toch nog voor sportsponsoring?

Sport schilderijOp dit moment besteedt de 50% van de Nederlandse bevolking actief een deel van de vrijetijd als amateur of vrijwilliger aan kunstzinnige en erfgoed-activiteiten. (zie rapport van de Raad van Cultuur) Dit varieert van amateurtoneel tot het uitzoeken van de eigen stamboom. Het vermoeden is dat bovendien de komst van web 3.0 er voor gezorgd heeft dat de activiteiten toenemen, maar ook minder meetbaar zijn. Het NOC*NSF meet onze sportparticipatie: 61% van de Nederlanders sport 12x per jaar. Getallen die elkaar niet zo veel ontlopen. Waarom kiezen toch nog zoveel bedrijven ervoor om het grootste deel van hun sponsorbudget te besteden aan sportsponsoring?

Terwijl de doelgroep van deze bedrijven zelden volledig matcht met de doelgroep van de gesponsorde club, of sport, lijkt sportsponsoring voor veel bedrijven nog een vanzelfsprekende prioriteit. Recent bleek dit weer door de ophef over de sponsing van Ajax door Ziggo. Volgens mij speelt hierbij niet alleen het idee bij commerciële bedrijven dat sport meer aandacht krijgt in de media (zie onderzoek Beerda). De keuze voor sport past ook bij de cultuur die deze bedrijven al jaren hebben. Westerse, en zeker Nederlandse, bedrijven hebben een voorkeur voor het fysieke, tastbare en meetbare en dit zorgt vanzelf voor de grotere interesse voor sportsponsoring. De meetbaarheid en de zichtbare resultaten die sport biedt, spreekt managers meer aan. Hierdoor ontstaat vanzelf een voorkeur voor sportsponsoring boven cultuursponsoring.

Veel commerciële organisaties zijn op dit punt aan veranderen. De focus wordt breder en het besef begint te ontstaan dat gebrek aan aandacht voor geestelijke balans en te veel focus op snelle meetbare resultaten, contraproductief werkt. Betrokkenheid bij de culturele sector kan ingezet worden als hefboom om een betere balans te bereiken. De aandacht voor emoties en besef van schoonheid, zorgen ervoor dat mensen zich bewust worden van het niet meetbare en subjectieve deel van waarde, het beseffen dat waarde iets anders is dan geld en daarmee de wens om maatschappelijke waarde te creeren. Een verschuiving van sport naar cultuursponsoring past daarom erg goed bij de ontwikkelingen van deze tijd.

Veel bedrijven hebben de budgetten voor sponsoring verkleind. Het is begrijpelijk dat in een tijd van economische teruggang en ontslagen, sponsoring onder druk staat. Het is echter ook een tijd om bestaande gewoontes onder de loep te nemen en op zoek te gaan naar een nieuwe aanpak. Een andere cultuur binnen een organisatie, brengt ook ander keuzes met zich mee op dit gebied.

Zien jullie al beweging? En zijn er nog andere trends die hierop van invloed zijn? 

Categories: Cultuur, Organisaties, Sponsoring, Vraag

Comments: No comments yet

Post a comment