Over Waardenmaken


Passiebloem en bijEr is een toenemende behoefte aan duurzame samenwerkingsverbanden. De cultuursector, het bedrijfsleven, NGO’s; in allerlei organisaties en branches is men op zoek naar nieuwe samenwerkingsvormen. Samenwerken tussen culturen met verschillende perspectieven en waarden biedt kansen, het zorgt voor kruisbestuivingen, nieuwe invalshoeken en dus innovatie. Als een samenwerking op de juiste manier opgezet is, kan het resultaat meer dan de som der delen zijn. Kortom: samenwerken biedt kansen om waarde te creeren.

De start van samenwerkingen kan echter heel lastig zijn en dit geldt evenzeer voor de uitvoering ervan. Waardenmaken gaat over de mogelijkheden op dit gebied en laat experts, met verschillende achtergronden aan het woord over de perspectieven die zij zien.