0

Boskalis en Stichting De Noordzee maken schoon schip met plastic soep.

“Investeer in de relatie, blijf dicht bij de kernwaarden van je organisatie, zorg voor relevantie en gebruik de dynamiek van de samenwerking”, aan het woord is een enthousiaste Arno Schikker. Vanuit zijn rol als Manager Corporate Communicatie Boskalis is hij nauw betrokken bij de sponsoring van de Boskalis Beach Cleanup Tour. Het jaarlijkse evenement is een initiatief van Stichting De Noordzee (SDN). De Tour beoogt meer bewustwording te creëren voor het probleem van plastic afval in onze oceanen.

Boskalis Beach Cleanup TourDe aantoonbare resultaten liegen er niet om. Ook sponsordeskundigen hebben hun oog laten vallen op het project: de sponsoring van de Beach Cleanup Tour door Boskalis werd onlangs gewaardeerd met een SponsorRing in de categorie Maatschappij: “Een concreet en relevant project met significante resultaten”, aldus het juryrapport.

De Koninklijke uit Papendrecht heeft de eerste stappen in de strijd tegen de plastic soep al in 2010 gezet. Samen met Van Gansewinkel werd de expeditie Beagle gesponsord. Op die manier konden de bedrijven ook in letterlijke zin bijdragen aan onderzoek  naar de vervuiling in oceanen, wat naadloos aansluit bij de kernactiviteiten van Boskalis: het wereldwijd leveren van innovatieve totaaloplossingen voor grote maritieme uitdagingen. “Het is belangrijk vervuiling bij de bron aan te pakken en het bedrijfsleven en de politiek erbij te betrekken”, aldus Arno. Met de Boskalis  Beach Cleanup Tour werd in samenwerking met SDN een concrete stap gezet in het aanspreken van een breder publiek.

Waar in 2013 nog sprake was van 24 etappes om de Noordzeekust te ontdoen van afval, is dat inmiddels uitgebreid naar 31. Het aantal deelnemers is verdrievoudigd. Dit jaar werd het startsein gegeven in Cadzand op 1 augustus. De laatste etappe vond plaats op de laatste dag van diezelfde maand op het Waddeneiland Schiermonnikoog. In 2014 werd in totaal 20.000 kilo afval van het strand gehaald, drie keer meer dan het jaar daarvoor.

De Boskalis Beach Cleanup Tour is mede succesvol door de vrijwillige deelname van een groot aantal medewerkers van Boskalis en hun achterban. Arno: “Ik geef toe dat je een beetje mazzel moet hebben met het weer”. Misschien is het laten inzien van het belang van de actie nog wel veel motiverender, zo blijkt uit de reactie van een  medewerker: “Ik heb niets met het strand, maar vind het wel belangrijk een dag per jaar te helpen met het schoonmaken van de kust”. 

De Familiedag voor Boskalis-medewerkers op het strand bij Hoek van Holland als onderdeel van de Boskalis Beach Cleanup Tour was een goede combinatie van educatief en sportief bezig zijn. SDN gaf een presentatie over de impact van de plastic soep. Kinderen -42 in de leeftijd van 2 tot 13 jaar-  maakten op een speelse manier kennis wat er gebeurt, als je de rommel die je achterlaat op het strand niet opruimt. Het betrekken van de belangrijke stakeholders is natuurlijk onontbeerlijk bij het succesvol maken van de sponsoring. Boskalis sluit daarom niet uit dat in 2015 naast medewerkers ook andere stakeholders worden benaderd deel te nemen aan de Beach Cleanup Tour.

Het onder de aandacht brengen van de problematiek van vervuilde oceanen en de gevolgen is een van de belangrijke pijlers van de sponsoring. Blijkbaar slaagt Boskalis hier samen met SDN goed in. Zonder noemenswaardige advertenties te plaatsen, werd in 2014 een mediawaarde gerealiseerd van een kleine miljoen euro. Dit zegt ook iets over de natuurlijke connectie die het bedrijf heeft met het creëren van een schone horizon. De komende jaren komt de focus nog meer te liggen op de importantie van schone zeeën en stranden. Driekwart van de sponsorfee wordt besteed aan de Tour, terwijl een kwart wordt geïnvesteerd voor onderzoek. De resultaten van dit onderzoek vormen de basis voor de voorlichting aan het grote publiek en de politiek en het bedrijfsleven in het bijzonder.

Arno benadrukt het belang van een goede samenwerking met de gesponsorde organisatie, die begint bij het maken van duidelijke afspraken wie waarvoor verantwoordelijk is. Door een open dialoog met SDN versterken en enthousiasmeren de partners elkaar en ontstaat creativiteit. Een voorbeeld hiervan is de opzet van de eerdergenoemde Familiedag die in gezamenlijk overleg tot stand is gekomen. Bij de start van de samenwerking in 2013 hebben beide partijen de tijd genomen de sponsoring te activeren en uitvoerig te evalueren. Hierdoor werd een goede  basis gelegd voor 2014 en de komende jaren. Overigens is deze filosofie de blauwdruk voor alle sponsorschappen die Boskalis aangaat. Het bedrijf met 11.000 medewerkers, actief in 75 landen, verspreid over zes werelddelen wil met haar innovatiekracht en sponsormiddelen vanuit de Nederlandse thuisbasis grenzen blijven verleggen.

Klik hier voor een terugblik op de Boskalis Beach Cleanup Tour.

Categories: Duurzaam, Partnership, Sponsoring, Organisaties

Tags: Boskalis, Stichting De Noordzee, SponsorRing, sponsoring, partnership, Plasticsoup, Duurzaam, dialoog

Comments: No comments yet

Post a comment