0

De Raad van Toezicht: meer dan toezicht houden

Interview met Julienne Straatman 

Raad van Toezicht van een culturele instellingKan de Raad van Toezicht een rol hebben bij het stimuleren van partnerships bij culturele instellingen? Ik spreek Julienne Straatman, op een regenachtige dag, een steenworp afstand van het Museumplein. Ik ken haar uit de tijd dat zij Vicevoorzitter was van de Raad van Toezicht van Het Scheepvaartmuseum. Door haar uitgebreide ervaring in zowel bedrijfsleven als de cultuursector heeft zij een scherpe kijk op de mogelijkheden op dit gebied.

‘De rol die de Raad van Toezicht op zich hoort te nemen is control en coaching.’ Aldus Julienne Straatman. “Maar dit moet voor alle betrokken personen van te voren wel helder zijn.” Vanuit hun rol als coach kunnen ze volgens Julienne op dit gebied veel betekenen voor een organisatie. Als een directie verwacht dat een Raad van Toezicht lid ook bijdraagt aan de werving, dan moet dit van te voren echter wel goed afgesproken zijn. 

Een Raad van Toezicht lid kan een belangrijke rol spelen bij het benaderen van fondsen of potentiële sponsoren. Deze rol kan verder gaan dan het eigen netwerk ten dienste stellen van de culturele instelling, het kan zeer nuttig zijn om mee gaan met een directeur bij een gesprek met een fonds of grote potentiële partner of sponsor. Zo’n gesprek kan het begin zijn van een (strategisch) partnership.

Bij de samenstelling van de raad draait het dus niet alleen om het kiezen van grote namen uit het bedrijfsleven. Vaak worden instellingen zo gedreven door gebrek aan geld, dat de eerste keus valt op directieleden van mogelijke sponsoren. Leden van Raad van Toezicht moeten echter allereerst affiniteit hebben met cultuur en begrip voor de stijl van managen die nodig is voor een culturele instelling.

Er is namelijk een groot verschil tussen het leiden van een commerciële organisatie of een culturele organisatie. Daar kan iemand die niet bekend is met de culturele sector zich in vergissen. Een museum runnen is complexer dan men zich realiseert, het type mensen dat er werkt is erg gedreven en betrokken en werkt zelden voor marktconforme salarissen. Allemaal factoren die veel invloed hebben op de dynamiek van de organisatie. Daarom is het van belang dat de directeur van de instelling invloed heeft op de samenstelling van de raad, hij/zij snapt wat er nodig is voor de organisatie.

Betrokken Raad van Toezichtleden met affiniteit met cultuur is dus essentieel voor een culturele organisatie. Op bepaalde momenten kan een instelling misschien wat extra hulp gebruiken, maar de rol van toezichthouden en coachen moet leidend zijn. Julienne noemt de Governance Code Cultuur als leidraad. “Betrokkenheid is goed, maar Raad van Toezichtleden moeten niet te dicht bij het operationele veld gaan staan.” vervolgt zij, 'Grote culturele instellingen in Nederland zijn zich al bewust van toegevoegde waarde van deze insteek en zoeken gericht naar Raad van Toezicht leden met het juiste profiel.'

 

Categories: Cultuur, Partnership, Organisaties, Sponsoring, Raad van Toezicht

Tags: cultuur, partnership, strategische samenwerking, strategische partnership, sponsoring, Sponsor, directie, governance, coaching

Comments: No comments yet

Post a comment