0

3 handvatten om de investeren in duurzaam samenwerken

Koffer duurzame samenwerkingVind je samenwerken met andere teams of organisaties vaak ook lastig? Een goede samenwerking is niet altijd vanzelfsprekend.  Soms gaat de samenwerking moeizaam door cultuurverschillen of andere belangen, wat onderlinge irritaties en onbegrip kan veroorzaken. Overleggen lopen niet lekker en besluiten worden niet of nauwelijks genomen omdat mensen elkaar op persoonlijk vlak niet mogen. Duurzaam samenwerken is daarom nodig. Dat wil zeggen dat je de onderlinge relatie met je samenwerkingspartners van een ander team of organisatie niet zomaar voor lief neemt, maar dat je continu blijft investeren in een goede en langdurige samenwerkingsrelatie.

Daarom 3 handvatten voor het ontwikkelen van een duurzame samenwerking:

1. Ontwikkel je omgevingssensitiviteit.
- Op individueel niveau
Wie is de persoon die tegenover je zit? Weet je of hij of zij kinderen heeft of hobby’s heeft? Wat vindt die persoon belangrijk? Wat is zijn professionele expertise? In welk team werkt hij of zij? Vraag regelmatig hoe het gaat. Wat gaat goed en waar loopt je samenwerkingspartner tegenaan?
- Op team- en organisatieniveau
Wat is de cultuur van het andere team of organisatie waarmee samengewerkt wordt? Wat zijn de formele lijnen en wie zijn de informele beïnvloeders? Dit kun je onderling met elkaar in alle openheid bespreken en zal de onderlinge communicatie en samenwerking alleen maar bevorderen.

Ook belangrijk is om na te denken over wie kun je het beste kunt aanstellen om contact te hebben en afspraken te laten maken met de samenwerkingspartners. Houd hierbij rekening met de hiërarchische niveaus, verschillende organisatieonderdelen  en de onderlinge informele machtsverhoudingen.

2. Denk vanuit kernwaarden.
Bedenk vanuit welke kernwaarden jij en het team wilt samenwerken en welke kernwaarden belangrijk zijn voor je samenwerkingspartners. Wat vinden jij en je medevertegenwoordigers belangrijk in de omgang met anderen? Hoe wil je zelf behandeld worden? Respect, integriteit, oprechtheid, professionaliteit, vertrouwen en co-creatie zijn een aantal kernwaarden die vaak genoemd worden. Welke kernwaarden zijn belangrijk voor de andere organisatie? Gebaseerd op de kernwaarden kan namelijk de cultuur tussen samenwerkingspartners verschillen en het is belangrijk hiermee rekening te houden. Maak daarom voor jezelf concreet vanuit de gewenste kernwaarden welk gedrag bijdraagt aan een duurzame samenwerking.

 3. Communiceer zorgvuldig.
Goed en effectief communiceren zowel verbaal als non-verbaal is niet altijd gemakkelijk. Weten wat je wanneer en hoe communiceert vereist soms een snelle en zorgvuldige afweging.Wat bespreek je in teamverband en wat kan beter apart besproken worden met de vertegenwoordiger van een ander team of organisatie? Wat is de communicatiestijl van je gesprekspartners?
Wat kan beter mondeling besproken worden, wat via e-mail? Hoe ga je op een constructieve manier om met weerstand? Hoe snijd je een lastig onderwerp in de groep aan op een effectieve manier?

 Je kunt de effectiviteit en zorgvuldigheid van jouw communicatie en die van je mede-vertegenwoordigers  van jouw team of organisatie vergroten door gesprekken goed voor te bereiden. Hier gaat het niet alleen om een inhoudelijke voorbereiding op een bijeenkomst, maar ook op de manier waarop je wilt communiceren.

Investeren in een goede professionele relatie tussen gesprekspartners zorgt ervoor dat mensen elkaar waarderen, elkaar gemakkelijker benaderen om zaken gedaan te krijgen. De  onderlinge sfeer wordt prettiger waardoor mensen met meer plezier en motivatie werken aan het behalen van de samenwerkingsdoelstellingen.  Je investeert hiermee in een duurzame samenwerking met andere professionals, teams en organisaties.

Categories: Duurzaam, Partnership, Samenwerken

Tags: Samenwerken, Duurzaam, partnershp, duurzame teams

Comments: No comments yet

Post a comment