2

Het Mauritshuis en Shell: Realisme & Vertrouwen.

Op 9 oktober zit ik bij het Mauritshuis voor een afspraak met Boudewijn Koopmans, Hoofd Development. Hij werkte eerder bij het Cobra Museum en is tijdens het uitbreidingsproject bij het Mauritshuis aan de slag gegaan. Ik spreek Boudewijn over de samenwerking met Shell. Een mooi voorbeeld aan een goede samenwerking, terecht genomineerd voor de Sponsor Ring, zoals blijkt op 16 oktober 2014.

Voor Boudewijn is duidelijk dat de match verder gaat dan de inhoudelijke samenwerking tussen de restauratoren en de chemici. Beide organisaties hebben vergelijkbare kernwaarden. Hij noemt: trots en familiegevoel, ambitie en realisme. Ook merkt hij op dat ondanks dat de organisaties aanzienlijk in grootte verschillen (40 medewerkers versus 92.000 bij Shell) de samenwerking zeer gelijkwaardig voelt.

Het valt mij gelijk op dat hij de maat van de organisaties noemt en niet begint over sponsorbedragen. Ondanks de grote van het bedrag, twijfelt hij geen moment over de gelijkwaardigheid van de waarde ruil.  “De 3 miljoen van Shell is goed besteed.” zegt hij vol overtuiging. En hij vervolgt: “Het aantal partnerships die je echt inhoudelijk kun aangaan is beperkt, ze moeten wel aansluiten bij de fundamentele vragen die je zelf hebt.”

Pelligrini

De samenwerking tussen het Mauritshuis en Shell blijkt terug te gaan tot in de jaren dertig, toen directeur Henri Deterding van Koninklijke Shell een aantal werken schonk. Ook heeft Shell eerder tentoonstellingen gesponsord. Zoals in de tentoonstelling ‘ Hollanders in Beeld’ in 2007-2008 en ‘Dali ontmoet Vermeer’ in 2011. Vlak daarna is ook gestart met het formaliseren van de samenwerking tot een partnership. Er werden talrijke gesprekken gevoerd over de invulling van de partnership en dit leidde uiteindelijk tot het sluiten van contracten in 2012.

De partnership is vastgelegd voor 6 jaar. Er wordt gewerkt aan aan onderzoeksprojecten en het ontwikkelen innovatieve activatieconcepten. De afgelopen twee jaar stond de renovatie van de Gouden Zaal centraal in de samenwerking. Onderzoek in het Shell Technology Centre Amsterdam, ondersteunde de restauratie. De komende jaren zullen de organisaties verder gaan met het onderzoek van het oeuvre van Jan Steen, waarbij het door de analyse van de olieverf onder meer mogelijk moet worden meer inzicht te krijgen in de chronologie van zijn werk. 

Naast de samenwerking tussen de technische afdelingen, is op verschillende niveaus goed contact tussen beide organisaties. Van directieniveau tot (natuurlijk) de afdeling Markting. Waarbij rond de opening natuurlijk een intensieve samenwerking heeft plaatsgevonden. “En hoe zit het met de reputatierisico’s?” vraag ik natuurlijk. Die worden onderkend. Ook bij de eerder gesponsorde tentoonstellingen lagen de draaiboeken klaar, voor als er iets zou spelen rondom de reputatie van Shell, is het heldere antwoord van Boudewijn. Hier blijkt: realisme en vertrouwen, inderdaad een mooie combinatie. 

Categories: Cultuur, Partnership, Reputatie, Sponsoring

Comments: 2 Comments

2

Comments

  • Comment by Hanneke de Bruin on 27 October 2014 9:13 pm

    Waardevolle samenwerking waarbij twee schijnbare tegenpolen worden verenigd in de kern van hun zijn! Mooi.

  • Comment by Petra on 6 November 2014 9:52 am

    Interessante samenwerking. Nooit geweten; mooi.

Post a comment