0

5 stappen naar een goede partnership


partnershipspuzzleMet het minder worden van de inkomstenstromen voor culturele instellingen, wordt de noodzaak om sponsoren te vinden steeds groter. Veel organisaties vinden het lastig een keuze te maken wie ze voor sponsoring moeten benaderen. De grootste organisatie met het meeste budget is dan vaak een makkelijke keuze. Dergelijke organisaties krijgen echter tientallen verzoeken per dag.

Hier is winst te behalen met een marketingaanpak, waarbij bepaald wordt wat de juiste sponsor is, waartoe de sponsoring gaat dienen en welke doelgroep beide organisaties delen. Als het gaat om het vinden van sponsorgeld, zorgt het maken van keuzes voor meer succes. De vraag: met wie willen we samenwerken en waarom? Is veel belangrijker dan: “Wie heeft het meeste geld?” Want in de juiste samenwerking kan de match bestaan uit het ruilen van waarde.

Een mooi recent voorbeeld is de samenwerking tussen Shell en het Mauritshuis. Op het oog niet de meest logische combinatie. Totdat je je bedenkt dat beide organisaties gespecialiseerd zijn in onderzoek. Materiaal technisch onderzoek naar de schilderijen is dan ook onderdeel is van het partnership. Een voorbeeld van een waarde ruil: "Onze researchers doen ervaringen op in een heel andere sector. Dat maakt creativiteit los, bevordert teamwork. Het is enorm stimulerend om met andere mensen te werken. Onze medewerkers zijn vaak gebonden aan het bedrijfsgeheim, waardoor ze weinig kwijt kunnen over hun werk. Over deze onderzoeken mogen ze wel hun kennis etaleren.” Aldus Shell. (zie ook het artikel in Trouw van 20 juni 2014)

Wat zijn nu goede criteria voor een non-profit instelling en commerciële organisaties als zij op zoek zijn naar een gemengde partnership:

 1. Past de sponsor bij de organisatie? Match het verhaal van beide partijen?stapel vuisten
  Te denken valt aan een vergelijkbare geschiedenis, organisatiewaarden, drijfveren of doelen.
 2. Passen de activiteiten van de organisaties op de iets langere termijn bij elkaar?
  De beste match is tussen organisaties die elkaar op natuurlijke wijze vinden in de activiteiten of de agenda. Voor het werven van partners en sponsors is het daarom goed om al zicht te hebben op de plannen van de komende jaren.
 3. Wegen de kosten op tegen de baten?
  Een samenwerking die niet past bij de agenda van de organisatie en die niet verbonden is aan de activiteitenkalender van de periode waar het over gaat, brengt extra inspanningen met zich mee. Deze extra inspanningen worden vaak onderschat, met het risico dat beide partijen elkaar tijdens de looptijd van het contract verliezen. Hoe beter de activiteiten aansluiten, hoe beter de kosten / baten.
 4. Wat zijn de reputatierisico’s?
  Samenwerking met een andere partij is natuurlijk altijd een risico, het is een illusie te denken dat je reputatierisico’s volledig onder controle kan hebben. Het is echter wel belangrijk om het MVO beleid van de partner te controleren. Wegen hier de kosten op tegen de baten als er iets fout gaat met een project van de partner? In hoeverre straalt het op ons af? Moeten we bij voorbaat een gezamenlijk verhaal afstemmen
 5. Welke afdelingen kunnen verantwoordelijkheid nemen voor de samenwerking?
  Soms is de link overduidelijk en dat maakt dit het makkelijk om het partnership te blijven activeren. De afdeling collecties of collectieonderhoud en de technische afdeling van de onderzoek van de partner werken bijvoorbeeld samen aan het herstellen van een collectie stuk. Zoals Het Scheepvaartmuseum en AkzoNobel samenwerken voor de restauratie van de Koningssloep.  Daarnaast moet natuurlijk een link gelegd worden met de afdelingen marketing en communicatie en corporate communicatie. En kunnen er afspraken gemaakt zijn over relatiemanagement.

Het is erg belangrijk om gelijk bij de start van de samenwerking al een activatie kalender te maken en af te spreken welke personen van beide organisaties met elkaar samenwerken. Ook het afspreken van periodieke evaluatiemoment zijn van groot belang. Dit voorkomt dat de partners elkaar kwijtraken in de waan van de dag.

Als ik deze blog af heb, krijg ik via Google de link naar een zeer relevant artikel van Mckinsey over partnerships:

Categories: Partnership, Cultuur, Sponsoring, Reputatie

Tags: Maurtishuis, Shell, partnership, Match, Reputatie

Comments: No comments yet

Post a comment