2

Cultuursponsoring bij ABN AMRO draait om partnerships

Voor deze blog (site) ben ik onder meer op zoek naar de staat van de cultuursponsoring bij bedrijven en hun wens om partnerships aan te gaan. Mijn eerste gesprek hierover is bij ABN AMRO. Ik spreek Ilona Roolvink, Sponsoring Manager bij ABN AMRO, die al vóór de fusie bij Fortis Bank Nederland verantwoordelijk was voor sponsoring. Daarvoor heeft zij bij Fortis in de verschillende businesslines en functies gewerkt van accountmanager tot Hoofd Commerciele Zaken tot International Desk manager.

Bij Ilona ligt de focus duidelijk op het aangaan van partnerships. Zij ziet sponsoring als een activiteit die moet kloppen met de kernactiviteiten van een organisatie. ABN AMRO is zij in 2010 gestart met het opzetten van cultuursponsoring en deed dit in overleg met de business. Een aanpak die niet verwonderlijk is als je bedenkt dat zij eerder werkte in een commerciele rol. 

Een mooi voorbeeld van een partnership is de samenwerking tussen de ABN AMRO en het Kröller Muller museum. Het draait hierbij niet om de financiële component: ABN AMRO heeft slechts een donatie gedaan aan het jubileumfonds. Veel belangrijker is de manier van samenwerken, waarbij beide partijen de krachten te bundelen en kennis, kunde, en netwerk te delen. Een concreet voorbeeld hiervan is de rol die de afdeling Filantropie van ABN AMRO heeft voor het Kröller Muller museum.  Naast Filantropie zijn nog ongeveer 6 andere afdelingen betrokken bij het museum.

Ilona heeft de volgende tips voor bedrijven en culturele instellingen die een partnership willen met aangaan.

Voor beide soorten organisaties:
-       Vraag je af: waar in de maatschappij / omgeving willen we impact hebben met deze samenwerking?
-       Zoek de verbinding met de business, betrek andere afdelingen binnen de organisatie.
-       Stel kennis, kunde en netwerk beschikbaar aan de partner die je kiest.
-       Ga een gelijkwaardige verbinding aan voor meerdere jaren

Voor het bedrijf:
-       Zoek medewerkers met een cultureel hart en betrek deze.
-       Kies bewust pijlers: bijvoorbeeld Sport, Cultuur, Ondernemerschap of Ontwikkeling, en toets je doelen aan wat je wilt bereiken per pijler.

 Voor culturele instellingen heeft zij een belangrijk eerste advies. Vraag je eerst af: Met welk doel willen wij samenwerken en welke instelling/organisatie past daarbij, ga dan pas op zoek naar sponsoren.

ABN AMRO is verder onder meer founding partner van het Nederlands Dans Theater en startte januari 2014 een volwaardig partnerschap met het Rotterdams Philharmonisch. Ik was zeer positief verrast over de aanpak van ABN AMRO op het gebied van partnerships, want ik stapte er binnen met een bescheiden verwachting. Blijkbaar speelt er veel waar de bank nog weinig ruchtbaarheid aan geeft. Alhoewel Ilona de eerste is die ik spreek in de serie gesprekken die ik wil houden, concludeer ik op basis van mijn eigen ervaring met andere organisaties, dat zij voorop loopt in de samenwerking met culturele instellingen.

Vrijdag 29 september 2014 is voor het eerst, in samenwerking met onder meer Amsterdam Marketing, de ABN AMRO Businessdag georganiseerd, die gaat natuurlijk meer bekendheid geven aan de betrokkenheid die de bank heeft bij cultuursponsoring.

Categories: Cultuur, Partnership, Sponsoring

Comments: 2 Comments

2

Comments

 • Comment by Trudy Duits on 15 October 2014 3:58 pm

  Geachte mevrouw Coenraad,
  Ik wil graag een opleiding naast de Universiteit oprichten. Met kunst en wetenschap wil ik de verbinding gaan leggen tussen de leerling en de maatschappij als zodanig.

  Daarvoor ben ik ver gevorderd met prototype van een global mind-set en een sociale infrastructuur die niet zo zeer uit gaat van mensen die er wel of niet toe doen maar zonder meer van Omstandig Heden. Dat zouden ook apps kunnen zijn die te zamen de maatschappij gaan vormen. Van plaatselijk tot en met mondiaal. Deze methode leert mensen denken en Omstandig Heden in (bepaalde) Orde voor laten komen. Zo wel evolutionair als wel revolutionair. Zo dat revoluties onder mensen voor komen kunnen worden. Ze zijn voorbereid en weten welke ontwikkelingen er op aan komen en welke achtergesteld kunnen plaats hebben. Zo doende zullen mensen niet achtergesteld, buitengesloten, onderdrukt worden of buiten de boot hoeven vallen.

  Deze kunst en wetenschap zal het binnen een samenwerkingsverband uitermate goed doen. Investeerders krijgen waar(de) voor hun geld. Er worden andere bronnen dan financiële waarde alleen aangetoond zo dat die in het verschiet liggen. Binnen deze opleiding is plaats voor groei en zo doende zal deze opleiding zich zelf ontwikkelen.

  Het is voor zeker innovatief en ik kan met dit plan mogelijk een subsidie verkrijgen. ik heb daarvoor een organisatie die dat no cure no pay aangaat. ik ben van te voren alles op een rijtje aan het zetten en werk ondertussen keihard aan mijn onderdelen voor de opleiding. ik heb ook 7 ambassadeurs nodig die willen werken met deze voorlopige aanname. Het zal een voorlopige aanname zijn omdat het een kunst en wetenschap is en omdat het een kans is om het leven van een totaal andere kant te gaan bekijken. Zo doende zal het top-down en botten-up systeem er 6 varianten bij krijgen.

  Binnen deze kunst en wetenschap zijn de voorkomende disciplines van de maatschappij inbegrepen. het is in principe niet (1, 2, 3) uit te leggen. Het is zelfs niet goed te bevatten omdat het een voorlopige aanname is zo als het Leven (van) Zelf in principe is. het toont aan waar mensen wel en waar ze niet van elkaar (worden) verschillen(d gemaakt en gehouden).

  Ik weet niet of ik bij u aan het goede adres ben. En of ik vertrouwen kan wekken. Voor wat betreft een samenwerkingsverband zullen er zeker meerdere kennismaking gesprekken plaats dienen te hebben. Er is een bewust wording nodig om te bevatten. Een Wereld van Verschil waar men op moet zitten te wachten. Dan kan ik daarmee in dat gat springen. Toch maak ik pas een start hiermee als elk Een-en-Ander zich zelf bewust is dat we onder dit idee onze schouders willen zetten. Anders zal het verwateren. Opgaan in dat wat veelal zo wat uitgediend is. Er is behoefte aan verandering. Daarvoor is lef nodig! Het lef voor dit Eindeloos Heden en/of Goed Begin dat voor velen niet direct herkenbaar is maar aangenomen moet worden. Voor de verandering..

  In elk geval vriendelijk dank voor uw aandacht en met vriendelijke groet,

  Trudy Duits

 • Comment by ilonka on 30 October 2014 6:18 pm

  Beste Trudy,

  Ik begrijp je vraag niet. Zou je mij kunnen mailen via info[at]waardenmaken.nl.

  Met vriendelijke groet,
  Ilonka

Post a comment