Nieuwe reacties

 • Marije replied to De leefbaarheid van Amsterdam en is het nut van cultuur meetbaar? on 22 April 2015 1:25 pm

  Ik vind bijvoorbeeld hoe de Veenfabriek te werk gaat, de moeite van het analyseren waard. Binnenkort mooi artikel in de Groene erover, weet ik, komt eraan!

 • Ilonka Coenraad replied to De leefbaarheid van Amsterdam en is het nut van cultuur meetbaar? on 21 April 2015 8:53 pm

  Interessante vergelijking Marije. Democratische processen moeten ook leiden tot resultaten die moeilijk meetbaar zijn. Ik ben benieuwd!

 • Marije van den Berg replied to De leefbaarheid van Amsterdam en is het nut van cultuur meetbaar? on 21 April 2015 12:07 pm

  Proces, gemeenschapsvorming en "nut" van en met kunst en beleid daaromtrent. Wat een prettige combi om eens op te kauwen! Ga ik eens doen. Eerste gedachte: is het nodig (en zo ja: in hoeverre)om je proces van kunst maken van tevoren te bedenken om te kunnen zeggen: gelukt, dat was nuttig. En zo nee: verantwoord je dan alleen achteraf. En ook dan: wat zijn dan criteria?

  En zijn die criteria wellicht ongeveer dezelfde als die we aan democratische processen stellen? Of kent kunst ten diepste andere waarden?

  Kauw, kauw :)

 • Marius Hogendoorn replied to De leefbaarheid van Amsterdam en is het nut van cultuur meetbaar? on 20 April 2015 12:26 pm

  Leuk stukje Ilonka! Het roept bij mij allerlei associaties op. Daarbij is het vooral lastig om mijn 'gevoel' (een sterke affiniteit met jouw pleidooi) af te wegen tegen mijn professionele insteek (wat die eigenlijk als je dit soort conclusies trekt.)

  Bij dat gevoel zit namelijk vaak het probleem: als ik zelf mocht kiezen dan wist ik het wel. Maar helaas is de situatie ander: beleidsmakers mogen niet op hun gevoel afgaan maar moeten hun keuzes afwegen op basis van een set indicatoren die in dat specifieke geval relevant zijn. En daar zit dan meteen de crux: wegen, wegen en nog eens afwegen.

  Dat begin dan in de eerste plaats met afbakenen van de groep waarover je spreekt of waarvoor je het doet. Bij dat Mercer onderzoek zijn dat expats en de vraag komt dan meteen op: hoe specifiek zijn die? Op welke punten wijken de factoren die zij in hun oordeelsvorming betrekken af van wat ik dan voor het gemak maar even 'de gemiddelde burger' noem?

  De vraag is uiteindelijk wie voor wie bepaalt welke factoren is bij besluitvorming toe doen. Pas als je dat echt goed (en vooral ook zonder vervuiling van eigenbelang of andere niet ge-expliciteerde bijvoorbeeld politieke factoren) in kaart hebt is het mogelijk om conclusies te trekken.

  Hoezeer ik ook meevoel met een opmerking als die van Hetty van der Pennen van De Nieuwe Draai: 'Oude gebouwen geven sfeer en hebben een ziel. Mensen vinden dat prettig.", het blijft voor besluitvorming te vaag.

  Het leuke is ook dat in de reactie van Bruno hierboven heel duidelijk zo'n extra factor wordt aangedragen voor de waardering van kunst: de procesfactor. Wezenlijk? Dat hangt er dan helaas weer vanaf in welk kader het besluit wordt genomen.

  Een deel van mijn werk is o.a.weer om te kijken hoe de dat vage begrip oprationaliseert. Maar geef toe, als we een fenomeen als 'geluk' proberen te meten moeten we die 'procesfactor' ook wel kunnen temmen.

  Waar we wel voor moeten oppassen is dat we met elkaar in gesprek blijven,, Het is mij te eenvoudig om mensen die een andere set criteria hanteren weg te zetten als een groep die het verkeerde met de wereld voorheeft. Het enige waar ik voor probeer te waarschuwen is:
  A. bepaal de context van je oordeelsvorming en B wees je zoveel mogelijk bewust van de criteria die daar een rol spelen en C. vind een wijze van 'meten' die de complexiteit van je indicator zoveel mogelijk recht doet.

 • Bruno van den Elshout replied to De leefbaarheid van Amsterdam en is het nut van cultuur meetbaar? on 17 April 2015 1:21 pm

  Waarbij: wat een Blaat in dat artikel van de WRR. Verhaal is regel voor regel tegenstrijdig met zichzelf en zijn eigen bedoeling. Met dit soort tot incoherentie geabstraheerde beschouwingen is niemand geholpen die het goed met de wereld voor heeft.

 • Bruno van den Elshout replied to De leefbaarheid van Amsterdam en is het nut van cultuur meetbaar? on 17 April 2015 1:11 pm

  Ik wissel Cultuur even in voor Kunst en splits die vervolgens in Product (een kunstwerk) en Proces dat tot dat product leidt. In mijn beleving is er buitensporig veel aandacht voor Kunst als Product. En een systematische onderwaardering van Kunst als Proces: iets tot leven brengen. Met als instrumenten: originaliteit, authenticiteit, bezieling, zingeving.

  De veranderingen in onze samenleving vragen Juist deze kwaliteiten. Het is interessant te onderzoeken hoe dit scheppende proces een gewaardeerde positie te geven in een zakelijk-maatschappelijke context. Die leunt nu nog gevaarlijk op Excelrealiteiten die geen enkele voeling hebben met de werkelijkheid zoals mensen die ervaren.

  Het is even nuttig als aangenaam om op het raakvlak van kunst en maatschappij de smakelijke vruchten te plukken van de synergie die aldaar voor het oprapen ligt.

  Zoals Antoine de Saint-Exupery ooit schreef: "Voor wat betreft de toekomst, het gaat er niet om haar te voorspellen maar om haar mede vorm te geven." Het scheppingsproces zoals kunstenaars dat van nature bezigen, is daarbij van onschatbare en maatgevende waarde.

 • Ilonka replied to De leefbaarheid van Amsterdam en is het nut van cultuur meetbaar? on 13 April 2015 8:20 am

  Ook interessant in dit kader: http://www.eur.nl/erasmusacademie/kennisbank/blog/cultureel_ondernemerschap_en_beschaving/

 • Ilonka replied to De leefbaarheid van Amsterdam en is het nut van cultuur meetbaar? on 10 April 2015 10:33 pm

  Daarom verbaasde mij het bericht in VK ook zo. Maatschappelijk nut is blijkbaar een heel nauw begrip.

 • Hanneke de Bruin replied to De leefbaarheid van Amsterdam en is het nut van cultuur meetbaar? on 10 April 2015 9:47 pm

  Het maatschappelijk nut van kunst lijkt mij onbetwist. Dat je de nutsmaat wilt meten zorgt o.m. voor acceptatie t.a.v subsidieverstrekking. De kosten en baten van kunst (denk aan export van DJ, Dutch design) laden de economische component. Wat betreft de sociale component is het lastiger. Hierbinnen vallen ook de minder goed meetbare 'zachte onderdelen. Maar die zijn minstens zo relevant. Tolerantie, verbroedering, begrip, saamhorigheid, didactiek.... Zonder de kunst verschraalt dit alles. Zoals je geluk kunt meten met enquete achtige vragen en referenties kun je dit ook voor kunst beschouwing meten. Ik ben er voor. Al was het maar ook de kraan ri cultuur weer open te draaien

 • Ilonka replied to De leefbaarheid van Amsterdam en is het nut van cultuur meetbaar? on 10 April 2015 8:41 pm

  Je hebt gelijk Katja. Dat zijn de factoren die er echt voor zorgen dat je je ergens welkom voelt! Maar die hangen ook af van je eigen houding en bereidheid tot interactie, dus is het nog moeilijker om ze objectief te meten.

Back Next