2

Shared Value van Porter: nog steeds actueel

Partnerships bieden kansen om waarde te creëren, voor beide partijen. Voor commerciële organisatie zorgen ze voor de verbinding met de samenleving, voor non-profits bieden ze toegang tot middelen voor hen schaarse (kennis, vaardigheiden, geld). Shared Value creëren noemde Porter dit voor het eerst in 2011: zijn stuk in de Harvard Business review geeft een ander kijk op kapitalisme.

In het artikel wordt toegelicht hoe bedrijven economische waarden kunnen creëren op een manier waarbij ook maatschappelijke waarde tot stand komt. Waarde creatie en niet winst maximalisatie is het doel van het nieuwe kapitalisme volgens Porter, waarbij samenwerking met lokale en internationale non-profit organisaties een van de sleutels voor bedrijven is de lokale behoeften te kennen. Het stuk zelf beslaat 14 bladzijden, is zeer toegankelijk en hier te downloaden. 

De discussie die gaande is over kapitalisme, gevoed door het boek van Piketty bewijst voor mij weer dat het artikel van Porter uit 2011 over Shared Value nog steeds zeer actueel is. Zie ook artikelen hierover in De Correspondent en The Economist.

Shared Value van Porter

In het stuk van Porter staan 3 sleutels om tot shared value te komen:
-       Anders denken over producten en markten
-       Herdefiniëren van productiviteit in de waardeketen
-       Mogelijk maken van locale ontwikkeling in het verlengde van de bedrijfsactiviteiten

In alle gevallen kan de partnership met een non-profit organisatie een bijdrage leveren. Dergelijke organisaties hebben andere blik op de behoeften van de samenleving, denken anders over de waardeketen en hebben vaak een uitgebreid lokaal netwerk. Daarnaast kan de kennis aanwezig in bijvoorbeeld erfgoed instelling, op basis van locale cultuur en geschiedenis, nieuwe inzichten bieden.

Voor wie sceptisch is, in De Correspondent stond 3 juni een uitgebreid artikel over noodhulp tot stand gekomen door dergelijke samenwerkingen. De voorbeelden gaan over grote corporates, zoals de samenwerking tussen TNT post en World Food Program op het gebied van logistiek of Coca Cola en het Rode Kruis voor voedselvoorziening.

‘Hoe welvarender wij de wereld maken, hoe groter de kans dat onze commerciële doelen worden bereikt,’ zegt Van der Wal van Land Rover. Had elk bedrijf maar een CEO met een lange termijn visie.

Categories: Duurzaam, Partnership, Organisaties

Comments: 2 Comments

2

Comments

 • Comment by Chris Slappendel on 9 November 2014 8:07 am

  Dag Ilonka, ik ben het niet helemaal met je eens.

  Ik geloof erg in CSV van Porter maar de welvaart in de wereld zorgt er juist voor dat de wereld ten onder gaat. Afgelopen week heeft de VN eindelijk toegegeven dat global warming een ernstige bedreiging vormt. En de vervuiling, veroorzaakt door mensen, zorgt ervoor dat veel dier/plantsoorten bedreigd worden. Last but not least is welvaart de reden van ontbossing en steeds verdergaande druk op watervoorziening. Hoe meer mensen een auto als Landrover kunnen kopen, of spullen bij Ikea kunnen kopen, of coca-cola kunnen kopen, hoe beroerder het wordt.

  Een lange termijn visie om de wereld welvarender te maken, zal alleen maar leiden tot grotere problemen. Dit is juist niet in de gedachte van Porter, die natuur ook een belangrijke stakeholder vindt.

 • Comment by ilonka on 9 November 2014 4:37 pm

  Beste Chris,

  Goed punt, alles staat en valt bij de interpretatie van de begrippen. Welvaart is mi. ook dus ook duurzaamheid, dus geluk en gezondheid in de ruimste zin van het woord. De vraag is of Landrover dezelfde interpretatie heeft. Dus Landrovers die niet vervuilend zijn, zou dus een ambitie moeten zijn.

Post a comment