1

Heiligt het doel de middelen?

Vorige week donderdag besteedde de Volkskrant aandacht aan de protesten van kunstenaars tegen de sponsoring van Tate door oliemaatschappij BP. Deze protesten zijn een langlopende kwestie. Volkskrant lijkt hiermee de vraag op te willen werpen waarom hier in Nederland nog geen protest is tegen sponsorende corporates waar maatschappelijke kwesties spelen.

Maatschappelijke goede doelen sponsoren is een manier om de duurza