2

De Cultuurverkenning: samenvatting van de trends

Vorig week verscheen het rapport van de Raad van Cultuur:
 De Cultuurverkenning. Voor wie snel wil weten wat de gesignaleerde trends zijn, heb ik hieronder de belangrijkste opmerkingen uit  het rapport verzameld.

Algemene observatie: 
Bijna de helft van de Nederlandse bevolking besteedt actief een deel van de vrijetijd als amateur of vrijwilliger aan kunstzinnige en erfgoed-activiteiten.

Over cultuur en samenleving

Cultuur en samenleving

 • Kunsten gaan nieuwe verbindingen aan:


* Kunstenaars zijn op nieuwe manieren betrokken bij de vormgeving en inrichting van de ublieke ruimte, in de zorg en het  onderwijs.


* De waarneming van de kunstenaar, het vermogen om de menselijke ervaring vorm te geven en het belang van de esthetische ervaring in het menselijk bestaan is complementair aan de invalshoek van de wetenschapper.

 • Dankzij de digitalisering dringen de kunsten sterker dan ooit door tot de samenleving.
 • De samenwerking tussen culturele instellingen in stedelijke knooppunten wordt steeds fijnmaziger.
 • Regelgeving neemt toe.
 • Sponsoring van kunst en cultuur afneemt en samenwerking tussen bedrijfsleven en kunstinstellingen wordt complexer .
 • Particulieren giften nemen af, crowdfunding en het mecenaat lijken iets te groeien.
 • Door vergrijzing, in combinatie met een afnemende instroom, stokt de overdracht van kennis binnen de sector.

De kunstenaarsOver Kunstenaars

 • Kunstenaar vaker als zelfstandige aan de slag, dwars door disciplines heen.
 • De rollen van maker, professional, expert en publiek vermengen zich.
 • De hoge omloopsnelheid werkt een vluchtige productie en consumptie in de hand. Een vluchtigheid die de kunst van zijn kracht kan ontdoen.

Over het publiekHet publiek

 • Het publiek neemt niet zomaar iets aan. Het wil een goed bijpassend verhaal op de plek waar hij de kunst ervaart. […] Sommige cultuurbezoekers zoeken er betekenis, troost of bevrijding bij.
 • De cultuurdeelnemer beweegt zich door alle genres en segmenten, maar wel per gelegenheid met gelijk gestem­den.
 • Interesse voor canonieke kunst neemt af bij de jongere doelgroepen.
 • De stijging van het museumbezoek bij bijzondere tentoonstellingen en heropeningen en nieuwe presentatievormen bij festivals illustreren dat er andere wegen zijn om publiek te blijven boeien en binden, soms ook aan traditionele kunstuitingen.
 • De traditionele keten wordt opengebroken door de digitalisering.

Het rapport zelf is goed leesbaar en zeer de moeite van het door nemen waard. Het volledige rapport, inclusief de aanbevelingen: http://www.cultuur.nl/upload/documents/tinymce/De_Cultuurverkenning.pdf

Categories: Cultuur, Informatief

Tags: cultuur, samenleving, sponsoring, kunst, trends, rapport, overheid, onderzoek

Comments: 2 Comments

2

Comments

 • Comment by Judith Bilsen on 20 August 2014 8:31 am

  Goed om te lezen!

  Uit eigen ervaring: kunst als bron voor innovatie / inspiratie in het bedrijfsleven.
  Innovatie begint met (het ontwikkelen van) het vermogen om anders te kijken en zaken vanuit een ander perspectief te benaderen. Zet maar eens een paar mensen voor een (abstract) kunstwerk en laat iedereen roepen wat hij ziet of waar hij/ zij aan denkt.

  Niet alleen de feiten en de cijfers vormen de basis voor groei. Het associatief vermogen, de kunst van het anders kijken en denken en dat omzetten in concrete innovaties,is waarmee organisaties tot vernieuwing kunnen komen. Niet alleen je 'linkerbrein'gebruiken, maar ook de verbinding zoeken met de 'rechterkant'.

  Interessant? kijk ook eens op http://yellow-fellow.org/

 • Comment by Ilonka on 29 September 2014 5:10 pm

  Interessante site Judith, ik mail je er even over.

Post a comment