2

De Cultuurverkenning: samenvatting van de trends

Vorig week verscheen het rapport van de Raad van Cultuur:
 De Cultuurverkenning. Voor wie snel wil weten wat de gesignaleerde trends zijn, heb ik hieronder de belangrijkste opmerkingen uit  het rapport verzameld.

Algemene observatie: 
Bijna de helft van de Nederlandse bevolking besteedt actief een deel van de vrijetijd als amateur of vrijwilliger aan kunstzinnige en erfgoed-activiteiten.

Over cultuur en samenleving

Cultuur en samenleving

  • Kunsten gaan nieuwe verbindingen aan:


* Kunstenaars zijn op nieuwe manieren betrokken bij de vormgeving en inrichting van de ublieke ruimte, in de zorg en het  onderwijs.


* De waarneming van de kunstenaar, het vermogen om de menselijke ervaring vorm te geven en het belang van de esthetische ervaring in het menselijk bestaan is complementair aan de invalshoek van de wetenschapper.

  • Dankzij de digitalisering dringen de kunsten sterker dan ooit door tot de samenleving.
  • De samenwerking tussen culturele instellingen in stedelijke knooppunten wordt steeds fijnmaziger.
  • Regelgeving neemt toe.
  • Sponsoring van kunst en cultuur afneemt en samenwerking tussen bedrijfsleven en kunstinstellingen wordt complexer .
  • Particulieren giften nemen af, crowdfunding en het mecenaat lijken iets te groeien.
  • Door vergrijzing, in combinatie met een afnemende instroom, stokt de overdracht van kennis binnen de sector.

De kunstenaarsOver Kunstenaars

  • Kunstenaar vaker als zelfstandige aan de slag, dwars door disciplines heen.
  • De rollen van maker, professional, expert en publiek vermengen zich.
  • De hoge omloopsnelheid werkt een vluchtige productie en consumptie in de hand. Een